ความเห็นอกเห็นใจเป็นอันดับแรกสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง

ความเห็นอกเห็นใจเป็นอันดับแรกสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง

ความคิดสร้างสรรค์ที่คล่องตัวความคิดสร้างสรรค์และการเอาใจใส่ยังเป็นของคู่กัน ผู้นำด้านภารกิจและไอทีที่ต้องการเปิดรับความทันสมัยทางดิจิทัลต้องปลูกฝังสถานที่ทำงานที่สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การปรับปรุงระบบดิจิทัลให้ทันสมัยมักหมายถึงการแก้ปัญหาความต้องการของผู้ใช้ที่ซับซ้อนและการซ้อมรบกับวงจรของการลองผิดลองถูก ผู้นำหน่วยงานควรช่วยให้ทีมสามารถฝันให้ใหญ่และล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว ในท้ายที่สุด ความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจสำคัญในการ

สร้างโซลูชันที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการทำงานนี้ ทีมจะต้องใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คล่องตัว เช่น Salesforce ที่ปรับขนาดได้และใช้ตรรกะที่นำมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาต้นแบบได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ทำให้ทีมสามารถทดลองกับโซลูชันต่างๆ ก่อนที่จะนำไปใช้งาน และจัดหาเลนส์ที่ตอบสนองต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์

ความทันสมัยทางดิจิทัลควรถูกมองว่าเป็นการเดินทาง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืน ผู้นำหน่วยงานควรใช้แนวทาง “คลาน เดิน วิ่ง” เพื่อริเริ่ม โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักก่อนที่จะดำเนินการต่อไปยังโครงการที่มีความทะเยอทะยานมากขึ้น ในการเริ่มต้น ผู้นำสามารถใช้การประเมินตนเอง “วุฒิภาวะทางดิจิทัล” ภายในเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานว่าหน่วยงานของตนอยู่ที่ไหน จากจุดนั้น พวกเขาควรพัฒนาความทันสมัยทางดิจิทัลและแผนงานการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สรุปวิธีการดึงดูดและให้ความรู้แก่พนักงาน และสะท้อนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องด้วยความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัย กลุ่ม Center of Excellence สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการได้รับและใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

ความต้องการทางธุรกิจ

แน่นอน ผู้นำจำเป็นต้องรวมความต้องการทางธุรกิจเข้ากับการวางแผนการปรับให้ทันสมัยทางดิจิทัล เนื่องจากบริการของพวกเขายังคงต้องมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อออกแบบด้วยเฟรมเวิร์กที่เน้นความเห็นอกเห็นใจเป็นอันดับแรก อันดับแรกต้องปรับโฟกัสจาก “บริการนี้จะคุ้มค่าสำหรับเราอย่างไร” เป็น “เราจะให้บริการสาธารณะที่มีคุณค่าและยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไร”

ประโยชน์ของแนวทางการเอาใจใส่เป็นอันดับแรกยังขยายไปถึงพนักงานของรัฐบาลกลาง เนื่องจากแนวทางนี้สร้างประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน การปลูกฝังหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและสนับสนุนสำหรับพนักงานในการสำรวจความสนใจ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโซลูชันดิจิทัลที่มีความหมายมากขึ้น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นอันดับแรกสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงระบบดิจิทัลให้ทันสมัยอาจเป็นงานที่น่าหวาดหวั่นในตัวของมันเอง ดังนั้นการคำนึงถึงแนวทางการเข้าใจผู้อื่นก่อนอาจดูน่ากลัวกว่าทั้งหมด แต่ผู้นำหน่วยงานควรทราบด้วยว่านี่เป็นภารกิจสำหรับทั้งองค์กรและเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคตได้ดีที่สุด การปรับปรุงระบบดิจิทัลให้ทันสมัยเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในการคิดใหม่ว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถให้บริการสาธารณะได้ดีที่สุดอย่างไร และการนำความคิดที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมาใช้ในการทำงานนี้เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ และสร้างบริการที่แข็งแกร่งขึ้น

credit: ronaldredito.org
cheapcustomsale.net
trinitycafe.net
faultyvision.net
luxurylacewigsheaven.net
norpipesystems.com
devrimciproletarya.info
derrymaine.net
tomsbuildit.org
taboocartoons.net